top of page

Psychoterapie pro děti

Nabízíme psychoterapii pro děti a dospělé v Praze

jana foto.png

Mgr. Jana Černá
Psychoterapeutka

Objednání na tel: 721 813 127

e-mail: janacerna75@seznam.cz

Praha - Uhříněves

IČ: 47059249

 

CENÍK:

1 000Kč/50 min - individuální psychoterapie

1 000Kč/50 min - individiuální poradenství

 

Psychoterapii poskytuji od roku 2003 jak dětem, dospívajícím tak dospělým. Ke každému klientovi přistupuji jako k jedinečné osobnosti, kterou se snažím podpořit a povzbudit na jeho cestě životem.

Pracuji s dětmi s různými obtížemi. Snažím se vytvořit příjemnou atmosféru při které se klienti cítí dobře a bezpečně.  Společně  hledám  možnosti podpory s klienty a snažím se jim pomoci

posílit jejich dovednosti a schopnosti, tak aby dokázali spokojeně

jít na své cestě.

 

Klienti se na mne obracejí s různými obtížemi jakou jsou vztahy s kamarády, obtíže ve škole, úzkosti, panické ataky, deprese, sebepoškozování, sebevražedné myšlenky, obtíže v rodinné

nebo partnerské komunikaci, obtíže se sebeprosazením, sebevědomím atd.

 

Absolvovala jsem Arteterapeutický výcvik  pořádaný  Institutem

pro art psychoterapii , Praha v rozsahu 400hodin.

Kurz: Instruktor relaxačních technik, pořádaný agenturou MAVO.

Kurz: Krizové intervence pro děti, Linka bezpečí.

Kurz: Krizové intervence v rozsahu  150 hodin - pořádala Diakonie

Kurz:  Sebepoškozování u dětí a dospělých pořádaný agenturou Velký vůz.

Kurz: Dechová a relaxační cvičení pro uvolnění emočního napětí, pořádala agentura MAVO

Kurz: Sandtray - psychoterapeutická technika práce s pískem

u dětí, pořádala Veronika Galusová.

Kurz: Poruchy chování, pořádala agentura MAVO.

Kurz: Focusing ke zvládání stresu a emocí, pořádal

Institut Bernarda Bolzana.

Kurz: Test stromu - pořádaný  Test centrem, Praha

Kurz: Arteterapie - hlína a maska, Beata Albricht

 

Vystudovala jsem bakalářský obor  sociální práce na Univerzitě Karlově v Praze a magisterský  obor Andragogika

na Univerzitě Jana Amose Komenského.

Kubes_edited_edited.jpg

Anna Kubešová, DiS.
Psychoterapeutka

Objednání na tel: 722 925 215

e-mail: info@psychoterapiekubesova.com

Praha 5 - Anděl

IČ 87380340

Poskytuji terapii pro děti, dospívající a dospělé. 

 

Cena terapie: 1000 Kč/50 min

Více informací: www.annakubesova.cz

Kubes_edited_edited.jpg
bottom of page