top of page

O mně

Jsem Anna Kubešová (nar. 1985). Od roku 2008 pracuji v pomáhajících profesích (v Dětském domově a později také na na krizových linkách). Věnuji se systemické psychoterapii (Umění terapie, Ivan Úlehla, probíhající výcvik). Studovala jsem expresivní terapii se zaměřením na arteterapii. Pracuji s dospělými klienty a také s LGBTQ+ klientelou. Pracuji jako krizový intervent a psychoterapeut v Terapeutickém centru Modré dveře Říčany a ZŠ Mnichovice. Věnuji se předáškové činnosti

Praxe

2021 - současnost

Terapeutická praxe

Pracuji od roku 2021 pod supervizí v rámci systemické praxe v psychoterapii v Praze s vlastní dospělou klientelou a  také od roku 2023 v Terapeutickém centru Modré veře Říčany a v ŠPP ZŠ Mnichovice

2021 - únor 2023

Domino, Diecézní Charita České Budějovice

Poskytuji terapii pro klienty s duševním onemocněním v Českých Budějovicích

únor 2019 - 6/2023

Vedoucí VIDA centrum Praha

Odborné sociální poradenství, včetně podpůrných rozhovorů a doprovázení pro osoby se zkušeností s duševním onemocněním a jejich blízké,  primárně v PN Bohnice a ÚVN Střešovice a v Praze

Linka Bezpečí, Krizová intervence

2018 - 2020

Praxe na pozici telefonický krizový intervent pro děti studenty do 26 let

Vzdělání

2019 - 2023

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Obor: Psychologie

Dokončuji bakalářské studium na katedře psychologie. Bakalářská práce: Coming out v pozdějším věku

2018 - 2019

Kompletní výcvik v telefonické krizové intervenci, Linka Bezpečí  a kurz Krizová intervence face to face

2016 - 2018

Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta: Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii

2005 - 2008

Sociální pedagogika, Vyšší odborná škola Pedagogická a sociální, Praha

Absolutorium ze sociální pedagogiky, kvalifikace pro práci sociální pracovník.

Specializace, lektorská činnost a stáže

  • Specializuji se na individuální terapii, včetně terapie osob se zkušeností s duševním onemocněním

  • Pracuji také s LGBTQ+ klientelou

  • Vedu dramaterapeuticky orientované sebezkušenostní aktivity na oddělení psychiatrie v ÚVN Praha (projekt SPOLU)

  • Nabízím terapii českém a v anglickém jazyce

  • Praxe v pořádání vlastních kurzů zaměřených na arte aktivity (7 let)

  • Stáž v QED Qroup v projektu KOSMOW - vesmírný výzkum (psychologické zaměření, výzkum a příprava konference, 1  rok)

  • Stáž v PN Bohnice, PN Písek

  • Stáž ve FOKUS Břevnov (Dramaterapie)

  • Stáž v Denním stacionáři Horní Palata (100 hodin, skupinová terapie) a další stáže, kurzy a dobrovolnická praxe...

  • Zajímám se o témata Limurence a Coming outu a online dating ve vztahové oblasti

bottom of page